"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. way changes = zmiany drogi way changes
2. way makes = droga robi way makes
3. way works = droga pracuje way works
4. way reduces = droga redukuje way reduces
5. way comes = droga przychodzi way comes
6. way goes = droga idzie way goes
7. way gets = droga dostaje way gets
8. way dies = droga umiera way dies
9. way turns = droga obraca się way turns
10. way creates = droga stwarza way creates
11. way passes = droga uchodzi way passes
12. way grows = droga rośnie way grows
13. way cuts = cięcia drogi way cuts
14. way falls = droga odpada way falls
15. way becomes = droga staje się way becomes
16. way builds = budowy ciała drogi way builds
17. way breaks = droga psuje się way breaks
18. way produces = droga wydaje way produces
19. way varies = droga różni się way varies
20. way happens = droga zdarza się way happens
21. way develops = droga rozwija way develops
22. way beats = droga bije way beats
23. way fails = oceny niedostateczne drogi way fails
24. way forms = formy drogi way forms
(6) help, serve, tend
Kolokacji: 3
(10) keep, combat, celebrate
Kolokacji: 3
(12) know, think, believe, remind
Kolokacji: 4
(13) avoid, prevent, protect
Kolokacji: 3
(20) diminish, vanish
Kolokacji: 2
(21) can, remove, send
Kolokacji: 3
(22) could
Kolokacji: 1
(23) spend, eat
Kolokacji: 2
(24) let, stand, support, approve
Kolokacji: 4
(26) kill, destroy, defeat
Kolokacji: 3
(27) offer, threaten
Kolokacji: 2
(28) walk, connect, cross, bridge
Kolokacji: 4
(29) differ, resemble
Kolokacji: 2
(30) enjoy, like, hope
Kolokacji: 3
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.