"detailed way" — Słownik kolokacji angielskich

detailed way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegółowa droga
  1. detailed przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, some also criticized the department for setting ambitious goals without providing detailed ways of meeting them.

    Podobne kolokacje: