"search for ways" — Słownik kolokacji angielskich

search for ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania dróg
  1. search czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    They were searching for ways to go into business together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo