"into one's way" — Słownik kolokacji angielskich

into one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś droga
  1. into przyimek + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    How does he figure into the 49ers' way of thinking?

    Podobne kolokacje: