"way grows" — Słownik kolokacji angielskich

way grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga rośnie
  1. way rzeczownik + grow czasownik
    Luźna kolokacja

    My challenge will be to help members find ways to grow.

    Podobne kolokacje: