"elaborate way" — Słownik kolokacji angielskich

elaborate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyszukana droga
  1. elaborate przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This setup's too elaborate to have happened that way," Tom agreed.

    Podobne kolokacje: