"search for a way" — Słownik kolokacji angielskich

search for a way kolokacja
Popularniejsza odmiana: search for ways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania drogi
  1. search czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were searching for ways to go into business together.

    Podobne kolokacje: