"way becomes" — Słownik kolokacji angielskich

way becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga staje się
  1. way rzeczownik + become czasownik
    Luźna kolokacja

    Somehow, that became a way to think about the piece.

    Podobne kolokacje: