"examine in a way" — Słownik kolokacji angielskich

examine in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbadaj w pewnym sensie
  1. examine czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We believe television can examine serious issues in a serious way," Ms. Potter said.

    Podobne kolokacje:

podobne do "examine in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "examine in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne