MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"seek ways" — Słownik kolokacji angielskich

seek ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukuj dróg
  1. seek czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She turned toward the east, seeking a way around it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo