Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"seek" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

seek czasownik

seek + rzeczownik
Kolokacji: 552
seek advice • seek help • seek refuge • seek re-election • seek comment • seek treatment • seek support • seek revenge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. seek refuge = ubiegać się o azyl seek refuge
4. seek re-election = ubiegać się o reelekcję seek re-election
5. seek comment = szukaj komentarza seek comment
8. seek revenge = ubiegać się o odszkodowanie seek revenge
9. seek approval = zwróć się z prośbą o aprobatę seek approval
12. seek shelter = ubiegać się o azyl seek shelter
13. seek counsel = poszukuj pełnomocnika procesowego seek counsel
16. seek asylum = ubiegać się o azyl seek asylum
17. seek damages = ubiegać się o odszkodowanie seek damages
18. seek aid = szukaj pomocy seek aid
19. seek employment = szukaj zatrudnienia seek employment
20. seek relief = zabiegaj o ulgę seek relief
21. seek contributions = szukaj artykułów seek contributions
22. seek answers = szukaj odpowiedzi seek answers
24. seek peace = pragnij pokoju seek peace
25. seek independence = szukaj niezależności seek independence
26. seek reelection = szukać reelection seek reelection
27. seek compensation = ubiegać się o odszkodowanie seek compensation
28. seek justice = dochodź sprawiedliwości seek justice
29. seek safety = szukaj ratunku seek safety
30. seek solace = szukaj pociechy seek solace
32. seek vengeance = szukaj zemsty seek vengeance
33. seek recognition = zabiegaj o uznanie seek recognition
34. seek comfort = szukaj wygody seek comfort
35. seek freedom = szukaj wolności seek freedom
36. seek access = szukaj dostępu seek access
38. seek changes = zabiegaj o zmiany seek changes
39. seek care = szukaj opieki seek care
40. seek redress = domagać się zadośćuczynienia seek redress
  • She turned toward the east, seeking a way around it.
  • Was it something that sought a way in, as he did?
  • I will remain in private life and seek other ways to serve.
  • When she seeks a way to understand, help her find it.
  • The new strategy seems to be seeking ways to avoid similar problems in any future war.
  • The company is still, as of February 2010, seeking ways to access the oil.
  • The group starts seeking a way back to the surface.
  • The girl looked about her as if seeking a way of escape.
  • All during March he sought approved ways to see her.
  • That could be healthy for an organization seeking new ways of doing things.
42. seek work = szukaj pracy seek work
43. seek election = szukaj wyborów seek election
45. seek sanctuary = szukać schronienia, prosić o azyl seek sanctuary
46. seek attention = chciej zwrócić na siebie uwagę seek attention
47. seek office = szukaj stanowiska seek office
48. seek power = szukaj mocy seek power
49. seek money = zabiegaj o pieniądze seek money
50. seek control = szukaj kontroli seek control
51. seek review = szukaj recenzji seek review
52. seek alternatives = szukaj alternatyw seek alternatives
56. seek partners = poszukuj partnerów seek partners
57. seek knowledge = szukaj wiedzy seek knowledge
58. seek admission = szukaj wstępu seek admission
59. seek sources = szukaj źródeł seek sources
61. seek status = szukaj statusu seek status
62. seek security = szukaj bezpieczeństwa seek security
63. seek funding = szukaj finansowania seek funding
64. seek consent = szukaj zgody seek consent
65. seek funds = zabiegaj o fundusze seek funds
66. seek evidence = szukaj dowodów seek evidence
67. seek counseling = szukaj doradztwa seek counseling
68. seek death = szukaj śmierci seek death
71. seek an injunction = wystąp o zastosowanie tymczasowych środków prawnych seek an injunction
72. seek escape = zabiegaj o ucieczkę seek escape
73. seek cover = szukaj osłony seek cover
74. seek votes = szukaj głosów seek votes
76. seek ground = poszukuj ziemi seek ground
78. seek inspiration = szukaj natchnienia seek inspiration
79. seek advantage = szukaj zalety seek advantage
80. seek food = poszukuj jedzenia seek food
82. seek donations = zabiegaj o datki seek donations
83. seek views = poszukuj widoków seek views
84. seek education = szukaj edukacji seek education
85. seek means = zabiegaj o sposób seek means
86. seek a buyer = poszukuj nabywcy seek a buyer
87. seek financing = szukaj finansowania seek financing
88. seek favors = zabiegaj o przysługi seek favors
94. seek legislation = poszukuj ustawodawstwa seek legislation
95. seek an order = szukaj porządku seek an order
98. decision to seek = decyzja szukać decision to seek
99. seek one's victory = szukać czyjś zwycięstwo seek one's victory
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 105
czasownik + seek
Kolokacji: 50
begin seeking • come seeking • disregard seeking • cast seek • lead to seek • plan to seek • continue to seek • forced to seek • ...
seek + przyimek
Kolokacji: 45
seek out • sought after • seek by • seek through • seek for • ...
seek + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 95
actively seek • unsuccessfully seek • desperately seek • long sought • highly sought • eagerly sought • initially seek • originally seek • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.