"narrow way" — Słownik kolokacji angielskich

narrow way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska droga
  1. narrow przymiotnik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Glancing around, I saw a narrow way where we might go.

    Podobne kolokacje: