"way produces" — Słownik kolokacji angielskich

way produces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga wydaje
  1. way rzeczownik + produce czasownik
    Luźna kolokacja

    But many buyers find a way to produce more cash than 20 percent of the sale price.

    Podobne kolokacje: