"way passes" — Słownik kolokacji angielskich

way passes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga uchodzi
  1. way rzeczownik + pass czasownik
    Zwykła kolokacja

    I was glad that the way to our lodging did not pass my father's house.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way passes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way passes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik