"way going" — Słownik kolokacji angielskich

way going kolokacja
Popularniejsza odmiana: way goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście drogi
  1. way rzeczownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    And the only way its going to happen is not through new programs.

    Podobne kolokacje: