"way goes" — Słownik kolokacji angielskich

way goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga idzie
  1. way rzeczownik + go czasownik
    Silna kolokacja

    And the only way its going to happen is not through new programs.

    Podobne kolokacje: