BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"study ways" — Słownik kolokacji angielskich

study ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi naukowe
  1. study czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But some private health insurers are now studying ways to reduce these profits, and the issue is getting close attention in Congress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo