ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"try ways" — Słownik kolokacji angielskich

try ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj dróg
  1. try czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    For weeks, I spent hours trying different ways to get through to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo