ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"try things" — Słownik kolokacji angielskich

try things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj rzeczy
  1. try czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They may need a little time to think about it, but they'll try most things once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo