"Ways Means Subcommittee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Drogi chce Podkomisja
  1. way rzeczownik + subcommittee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It builds on a bill approved in March by the Ways and Means Subcommittee on Health.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Ways Means Subcommittee" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Ways Means Subcommittee" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
ways and means = różne sposoby i środki (np. rozwiązania problemu)