"way dies" — Słownik kolokacji angielskich

way dies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga umiera
  1. way rzeczownik + die czasownik
    Silna kolokacja

    Either way he died at the young age of twenty-seven, in the year 1753.

    Podobne kolokacje: