"way builds" — Słownik kolokacji angielskich

way builds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budowy ciała drogi
  1. way rzeczownik + build czasownik
    Luźna kolokacja

    The way they built the Federation from the bottom up.

    Podobne kolokacje: