"seek for a way" — Słownik kolokacji angielskich

seek for a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj drogi
  1. seek czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he restrained himself and sought for a way to turn the conversation.

    Podobne kolokacje: