"including ways" — Słownik kolokacji angielskich

including ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: including the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym drogi
  1. including przyimek + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At present there is an exhibition about its history including the way of life in the forest.

    Podobne kolokacje: