"including the way" — Słownik kolokacji angielskich

including the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym drogę
  1. including przyimek + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At present there is an exhibition about its history including the way of life in the forest.

    Podobne kolokacje:

podobne do "including the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "including the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne