"Ways Means Committee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Drogi chce Komitet
  1. way rzeczownik + committee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most notable of these is the Ways and Means Committee.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Ways Means Committee" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Ways Means Committee" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
ways and means = różne sposoby i środki (np. rozwiązania problemu)