"way beats" — Słownik kolokacji angielskich

way beats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga bije
  1. way rzeczownik + beat czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We need to find ways to beat the top teams.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way beats" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way beats" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom