"Way goes" — Słownik kolokacji angielskich

Way goes kolokacja
Popularniejsza odmiana: way goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga idzie
  1. way rzeczownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    And the only way its going to happen is not through new programs.

    Podobne kolokacje: