"way happens" — Słownik kolokacji angielskich

way happens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zdarza się
  1. way rzeczownik + happen czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hardly an effective way of finding out what had really happened.

    Podobne kolokacje: