"prudent way" — Słownik kolokacji angielskich

prudent way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozważna droga
  1. prudent przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Doing that in some kind of prudent way without enraging Congress is your responsibility now.

    Podobne kolokacje: