"seek a way" — Słownik kolokacji angielskich

seek a way kolokacja
Popularniejsza odmiana: seek ways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukuj drogi
  1. seek czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She turned toward the east, seeking a way around it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo