"before the House Ways" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: before parting ways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed izbą Drogi
  1. before przyimek + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were together for about 2 years before parting ways.

    Podobne kolokacje: