"seek as a way" — Słownik kolokacji angielskich

seek as a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj jako droga
  1. seek czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Western environmental groups have increasingly sought water rights as a way to protect rivers.

    Podobne kolokacje: