"away from the way" — Słownik kolokacji angielskich

away from the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dala od drogi
  1. away przyimek + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some coaches back away from the way they started, and they get nervous as the season goes along.

    Podobne kolokacje:

podobne do "away from the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "away from the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne

podobne do "away from the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "away from the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne