"experiment with ways" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): eksperyment z drogami
  1. experiment czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More important, educators are experimenting with broader ways to use these technologies.

    Podobne kolokacje: