"way falls" — Słownik kolokacji angielskich

way falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga odpada
  1. way rzeczownik + fall czasownik
    Luźna kolokacja

    One way or the other, that shield would soon fall.

    Podobne kolokacje: