"way breaks" — Słownik kolokacji angielskich

way breaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga psuje się
  1. way rzeczownik + break czasownik
    Luźna kolokacja

    So, I guess that you have to find ways to break the ice.

    Podobne kolokacje: