"way of one's plans" — Słownik kolokacji angielskich

way of one's plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga z czyjś plany
  1. plan rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Although college often got in the way of their plans, the label had a stable roster by 1995.

    Podobne kolokacje: