"way develops" — Słownik kolokacji angielskich

way develops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga rozwija
  1. way rzeczownik + develop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Take college courses, find ways to develop any skills or talents you already have.

    Podobne kolokacje: