"way of thinking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way of thinking" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"way of thinking" — Słownik kolokacji angielskich

way of thinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sposób myślenia
  1. thinking rzeczownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has his own way of thinking, saying and doing everything.

    Podobne kolokacje: