"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
2. work one's way = podążać gdzieś (z trudem), dążyć do czegoś (z wysiłkiem) work one's way
4. put in one's way = zawijać czyjś droga put in one's way
5. send on one's way = posyłać przodem czyjś droga send on one's way
6. send one's way = wysyłać czyjś droga send one's way
7. get on one's way = kontynuować czyjś droga get on one's way
9. bring in a way = przynieś w pewnym sensie bring in a way
10. throw one's way = rzut czyjś droga throw one's way
11. get out of the way = usunąć się z drogi, zejść z drogi get out of the way
12. place in one's way = miejsce w czyjś droga place in one's way
14. start on one's way = zaczynać czyjś droga start on one's way
15. put another way = położony inaczej put another way
16. beat one's way = przedrzeć się beat one's way
17. prepare the way = przygotuj grunt prepare the way
18. work on ways = praca nad drogami work on ways
19. deliver in a way = dostarcz w pewnym sensie deliver in a way
21. create a way = stwórz drogę create a way
22. build the way = skonstruuj drogę build the way
23. throw in one's way = rzut w czyjś droga throw in one's way
26. put out of the way = połóż z boku put out of the way
27. get by the way = dostań mimochodem get by the way
28. make back one's way = robić z powrotem czyjś droga make back one's way
29. set up in a way = załóż w pewnym sensie set up in a way
30. put on the way = połóż po drodze put on the way
31. begin the way = zacznij drogę begin the way
32. generate in the way = wytwórz w drodze generate in the way
33. bring to the way = przynieś drodze bring to the way
34. establish in a way = załóż w pewnym sensie establish in a way
35. found as a way = załóż jako droga found as a way
36. beat on the way = zbij po drodze beat on the way
37. return the way = zwróć drogę return the way
38. render in a way = zaprawa w pewnym sensie render in a way
39. cast for a way = obsada dla drogi cast for a way
40. send in the way = przyślij drogę send in the way
41. stick in one's ways = patyk w czyjś drogi stick in one's ways
42. make for a way = skieruj się ku drodze make for a way
43. make by the way = zrób mimochodem make by the way
44. cast one's way = obsada czyjś droga cast one's way
45. work as a way = praca jako droga work as a way
46. send into one's way = wysyłać do czyjś droga send into one's way
47. return by the way = wróć mimochodem return by the way
48. transmit in a way = przenieś w pewnym sensie transmit in a way
49. bring on one's way = wywoływać czyjś droga bring on one's way
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.