"progressive way" — Słownik kolokacji angielskich

progressive way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postępowa droga
  1. progressive przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has come out in a populist and progressive way.

    Podobne kolokacje: