"bring one's way" — Słownik kolokacji angielskich

bring one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosić czyjś droga
  1. bring czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why do you think he brought us all the way here?

    Podobne kolokacje: