"Klingon way" — Słownik kolokacji angielskich

Klingon way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Klingon droga
  1. Klingon rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he had to say it, even if he did not know the Klingon way.

    Podobne kolokacje: