"establish in a way" — Słownik kolokacji angielskich

establish in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż w pewnym sensie
  1. establish czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Furthermore, the new Federal Assembly was established in such a way as to give cantons a voice.

    Podobne kolokacje:

podobne do "establish in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "establish in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne