BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"throw one's way" — Słownik kolokacji angielskich

throw one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzut czyjś droga
  1. throw czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Nobody was throwing my way, and they wouldn't let me play offense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo