"prepare in ways" — Słownik kolokacji angielskich

prepare in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj w drogach
  1. prepare czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Prepared in the way of city people provided with a list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo