ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"create a way" — Słownik kolokacji angielskich

create a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz drogę
  1. create czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A staff member who created a new way of looking at an old problem.

    Podobne kolokacje: