"build one's way" — Słownik kolokacji angielskich

build one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: build the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budować czyjś droga
  1. build czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rest of their systems are built the same way.

    Podobne kolokacje: