ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"found as a way" — Słownik kolokacji angielskich

found as a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż jako droga
  1. found czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was founded in 1982 as a way to bring together economic scholars from different parts of the University.

    Podobne kolokacje: